W SFERZE PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA

Przyszłe nieistnienie w sposób bardziej znamienny odbija się w sferze praktycznego dzia­łania. Znaczna część działalności ludzkiej zmierza do osiągnięcia dalszych celów. Prawdą jest, że grę w krykieta, uprawianie muzyki, miłości itd. traktu­je się zazwyczaj jako cele same w sobie; podejmuje się jednak wiele działań, które są środkami do osią­gnięcia dalszych celów z konieczności odnoszących się do przyszłości. Nawet zaś w przypadku podej­mowania działań dla nich samych zachodzi pewne przewidywanie przyszłych następstw. Grający w krykieta nie uważają, że historia tej gry jest zamknięta, lecz oczekują nowych emocji i nowych układów; podobnie jest z muzyką, sztuką itd. W ży­ciu rodzinnym także nie poprzestaje się na satys­fakcji z teraźniejszych osiągnięć, lecz sięga się my- ślami do następnych pokoleń. Jest coś smutnego w tradycji, która ulega przecięciu.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)