W OSTATNIEJ FAZIE CHOROBY

Coraz częściej spoty­ka się lekarzy, którzy w miarę jak w ich pacjen­tach wzrasta świadomość, że nigdy nie wyzdrowie­ją, skłaniają się do stosunkowo szczerego ich infor­mowania. Kiedy umierający wchodzi w ostatnią fazę choroby, jego podejrzenia zo,stają potwierdzo­ne przez innych.Większość tych pacjentów, którzy są przygoto­wani, by im powiedziano, czy mają jeszcze trochę życia przed sobą, pomimo tego przygotowania spo­tyka się z oświadczeniami nie mającymi nic wspól­nego z prawdą. Jeśli więc taki pacjent pyta otwar­cie o swoją chorobę i oczekuje diagnozy, jego u nosc może doznać większego wstrząsu pod wpły­wem wymijających odpowiedzi, niż gdy usłyszy ponurą prawdę. Może on wtedy zacząć poddawać próbom optymistyczne wypowiedzi swego lekarza zastanawiać się, co się kryje poza jego za­wodową powściągliwością.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)