UŚWIADOMIENIE SOBIE ŚMIERCI

Założenie, że uświadamiając sobie śmierć, czło­wiek uświadamia sobie coś nieprzyjemnego, każe nam uważać godnie przyjętą śmierć za akt odwagi. Trudno jest jednak stwierdzić, na jakiej zasadzie uważa się, iż śmierć sama w sobie jest nieprzyjem­na. Nie bardzo wiadomo na przykład, dlaczego śmierć — nieunikniona dla każdego losu ludzkie­go — traktowana jest jako pewnego rodzaju nie­szczęście. Właśnie obecna analiza dotycząca tego, co rozumie się przez świadomość zbliżającej się włas­nej śmierci (to znaczy kiedy człowiek umiera albo kiedy nadchodzi czas śmierci czy jej poważne nie­bezpieczeństwo), jest z tym związana: najbardziej  przeraża to, iż śmierć niekiedy przychodzi wcześ­niej, niż można się było tego spodziewać — koniec człowieka następuje — jak to się mówi — w kwie­cie wieku. Poza tym musimy wziąć pod uwagę spo­sób śmierci, już to’ samo może być bolesne i prze­rażające. W tym przypadku właściwe uświadamia­nie sobie własnej śmierci sprowadza się nie tylko do oczekiwania samej śmierci, lecz także do oczeki- wania procesu umierania.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)