UCZUCIA LEKARZA

Obdarzony ludzkimi uczuciami lekarz cierpi, kie­dy musi przyznać, że dla jego pacjenta nie ma ra­tunku. Jeśli dłużej pracuje w zawodzie, być może mniej boleśnie odczuwa śmierć pacjentów i lepiej znosi taką sytuację, zawsze jednak dotkliwie przy­krą. Musi wyjawić osobie, której właśnie rzecz do­tyczy, że nie jest w stanie dokonać tego, czego się pragnie najbardziej, a mianowicie uratować jej ży­cia. Możliwość leczenia i niesienia ulgi choremu podtrzymuje zazwyczaj lekarza w jego trudzie, a także buduje jego szacunek dla siebie samego. Jeśli mu,si wobec osoby, która polegała na nim, przyznać, iż poniósł klęskę, sam czuje się zagro­żony. Lęka się powiedzieć wprost pacjentowi, cza­sem bliskiemu znajomemu, że ten nie przeżyje cho­roby.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)