STOPNIOWE ZROZUMIENIE

Odgrywa w tym rolę doświadczenie oraz stopnio­we zrozumienie postępu czasu. Także dziecko, któ­re w tym wieku na dłuższy okres czasu zostało oddzielone od bliskiej mu osoby, doświadcza pew­nego rodzaju smutku i żałoby — coś na wzór emocji przeżywanych przez dorosłych , choć oczywi­ście! brak im głąbi przeżyć, które wyrastają ze wspomnień i straconych nadzięję. Począwszy od trzeciego czy czwartego roku ży­cia, pod wpływem połączonego działania fantazji i doświadczenia, do wyobrażeń dziecka o śmierci włączają się nowe wymiary: ciekawość, niepokój i strach. W naszym kraju pierwsze doświadczenie śmierci”w przypadku dziecka prawdopodobnie bę­dzie dotyczyło straty ulubionego zwierzątka. Co więcej, doświadczenie dziecka kształtuje się w kon­tekście uczuć i reakcji dorosłych do tego przed­miotu.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)