POCIECHA W NIEWINNEJ GRZE

Choć wielu pacjentów razem z ich lekarzami znajduje pociechę w niewinnej grze stawiając na wyzdrowienie, inni nie życzą sobie ucieczki w fał­szywe nadzieje. Jakkolwiek prawda może być po­nura, to jednak niektórzy ludzie po rozpoznaniu choroby chcą wiedzieć, jakie są ich widoki na przy­szłość. Większość ankiet z zakresu praktyki me­dycznej wykazuje, że lekarze nie informują pa­cjentów we wczesnym etapie nieuleczalnej choro­by, iż nie ma ratunku. W rzeczywistości pacjento­wi mówi się coś wręcz przeciwnego. Istnieją jed­nak bardziej szczerzy interniści, istnieją ośrodki medyczne, częściej w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii, gdzie zazwyczaj otwarcie in­formuje się o stanie pacjenta.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)