PEWNA ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ

Trudno jest dzisiaj ocenić, jaki wpływ wywiera­ły te przestrogi i opowiadania na czytelników. Mo­żliwe, że pewna ilość ostrzeżeń o groźbie utonię­cia, oparzeń, złamaniach kończyn, a nawet śmierci była wystarczająco realna, doświadczenie zaś dziec­ka nadawało im jeszcze większe znaczenie, co wię­cej, przynajmniej pewna ilość opowiadań wysuwa­ła zalecenia moralne, których trudno było dziecku nie dostrzec. Opowieści o szczęściu i radości życia w niebie mogły się wydawać wielu dzieciom praw­dziwe. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, nie jest wy­kluczone, że wiele z tych poematów i opowieści, które śpiewano i recytowano dzieciom, nie miało większego znaczenia niż dzisiejsze śpiewki dla przedszkolaków.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)