NASZA IDENTYFIKACJA

Tak więc nasza identyfikacja odbywa się na gruncie ist­nienia fizycznego, a potoczna koncepcja tożsamoś­ci jednostkowej zakłada kontynuację czasowo-prze- strzenną. Mogę więc uważać się za tę samą osobę, którą byłam mając dwa lata (choć mój wzrost, wy­gląd itd. zmieniły się radykalnie — uniemożliwia­jąc rozpoznanie mnie), gdyż zachodzi tu fakt kon­tynuacji cielesnej. Czyż nasza koncepcja tożsamości nie załamuje się, kiedy próbujemy myśleć o istnie­niu bezcielesnym w innym świecie, w którym — jak się sądzi — ta sama jednostka nadal prowadzi takie samo życie, jakie prowadziła tutaj, na zie­mi? Co więcej, określenia, które stosujemy w odnie­sieniu do osób, zazwyczaj odnoszą się do ich fizycz­nej strony.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)