MITYCZNE MYŚLENIE AUTORÓW

Mi­tycznego myślenia autorów biblijnych nie można wyjaśnić w terminach współczesnego języka, po prostu dlatego, że obecnie dokonujemy rozróżnień pojęciowych, które nie istniały w czasach biblijnych. Upraszczając sprawę, można powiedzieć, że śmierć uważano wówczas za symbol katastrofalne­go oddzielenia się ludzi od Boga, oddzielenia spo­wodowanego przez grzech. Na odwrót, właściwy stosunek do boskiej istoty pojmowano jako wieczne życie, które można urzeczywistnić tutaj i terazl Można więc ujmować znaczenie śmierci z „pozy­tywnego” punktu widzenia, mianowicie próbując wyjaśnić przeciwieństwo śmierci, tzn. życie. Lecz tak jak ze śmiercią są związane akcenty mityczne i poetyckie, tak przeciwieństwo śmierci — życie — nie jest jedynie sprawą biologii, sprawą oddycha­nia i innych sposobów trwania organicznego, lecz także sprawą wartości życia.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)