CELOWE PRZYPOMNIENIE

W obecnych rozwa­żaniach celowo pominęliśmy wiele aspektów obja­wów nieuleczalnej choroby i opieki nad umierają­cym pacjentem; jednakże myśl beznadziejnie cho­rego często koncentruje się wokół trwożnego ocze­kiwania cierpień fizycznych, przewidywania groź­nych lub zniekształcających guzów, okaleczenia czy wreszcie bezradności w inwalidztwie i zagrażają­cego opuszczenia. Zastanawiają się, czy „pociesza­jące słowa, iż nie będą cierpieć i że opieka w przy­szłości będzie całkowicie wystarczająca, nie są po prostu takim samym fałszem jak rozmowa o wyle­czeniu.Wielu lekarzy nie umie znaleźć wyjścia z tej sy­tuacji lub uważa za jedynie rozsądny sposób postę­powania w dalszym ciągu zapewniać pacjenta, że wkrótce będzie zdrowy i że nie powinien się mar­twić. Jednocześnie doktor nie ma dobrego samopo­czucia, gdyż jego fikcyjna konstrukcja rozpada się.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)