BRAK ZAUFANIA

Skarży z czasem nabiera wprawy i przyzwyczaja się do udziału w maskaradzie rze­komego leczenia choroby, związane z tym złe.-sa­mopoczucie może wzrosnąć w przypadku, gdy pod­stawy złudzeń pacjenta zaczynają się chwiać. Mię­dzy innymi lekarz wie, że spektakl pomyślany dla obra pacjenta kiedyś się skończy, pacjent umrze, choć lekarz utrzymywał go w mniemaniu, że bę­dzie inaczej. Co więcej, brak zaufania, w stosunkach—między lekarzem a pacjentem wprowadza dysharmonię. Wielu lekarzy zachowuje powściąg­liwość wobec pacjentów, oszczędnie ich informu­jąc, ale to, co mówią, powinno wypływać z do­brej woli. Stąd lekarz, choć w dobrej wierze przy­czynia się do podbudowania nieuzasadnionej wiary pacjenta w wyleczenie, może doświadczać męczą­cego poczucia, iż zawiódł zaufanie.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)