//////

W obliczu śmierci

Psychoterapia schematu w pracy z zaburzeniami osobowości

Współcześnie psychiatrzy oraz psycholodzy zauważają, że z roku na rok wzrasta liczba pacjentów zgłaszających się na terapię z powodu problemów wynikających z zaburzeń osobowości. Czym są w istocie  owe zaburzenia osobowości? Klasyfikacja chorób ICD-10 na podstawie której w Polsce stawiane są diagnozy, ukazuje to zjawisko jako trwały wzorzec zachowania i odczuwania emocji, różniący się znacznie od normatywnego wzorca dla danej kultury. Innymi słowy, osoba cierpiąca na zaburzenie z tego obrębu ma trudności w kontakcie z resztą społeczeństwa, a w efekcie oddziałuje to na wiele obszarów jej życia.

Jak sobie radzić z zaburzeniami osobowości? Wśród metod terapeutycznych na uwagę zasługuje psychoterapia schematu. Ta metoda pracy z pacjentem wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej, czyli krótkoterminowej terapii nastawionej na cel. Główną ideą jest zmiana dysfunkcjonalnego schematu, czyli sposobu funkcjonowania powstałego we wczesnym dzieciństwie, który w dorosłości ogranicza prawidłowe działanie.
Po zidentyfikowaniu schematów dominujących u danego człowieka, psychoterapia schematu zakłada dążenie do zmiany i osiągnięcie jej na poziomie zachowania oraz percepcji emocji. Taka zmiana w przyszłości umożliwi pacjentowi cierpiącemu na zaburzenia osobowości nauczenie się reagowania w sposób adaptacyjny, a więc akceptowany w danym kręgu kulturowym.

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa może bardzo pomóc

Problemy psychiczne stają się udziałem coraz większej części społeczeństwa. Nerwice, nerwobóle, a nawet depresja dotykają coraz młodszych ludzi. A odsetek zmagających się z nią osób nieustannie rośnie. Jest to zapewne cena postępu oraz zmieniającego się tak dynamicznie modelu życia. Nie wszystkim jednostkom udaje się do owych przemian dostosować. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zdolni do tego bez żadnego uszczerbku są tylko nieliczni. Odpowiedzią na nasilający się problem zaburzeń zdrowia psychicznego są różnego rodzaju terapie. Opracowywane przez specjalistów mają za zadanie pomagać osobom nimi dotkniętym. Współcześnie często stosowana jest chociażby psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa. Stosujący ją specjaliści najpierw poznają postawy danego pacjenta i przyglądają się jego zachowaniu. Następnie poprzez wprowadzenie nowych wzorców behawioralnych próbują zmienić sposób jego myślenia o sobie, a także podejścia do rzeczywistości. Odnosi się w tego rodzaju leczeniu niesamowite rezultaty.

Mezoterapia igłowa Szczecin

Na polskim rynku znajdziemy wiele fenomenalnych zabiegów kosmetycznych, które mogą znacząco zmienić wygląd naszej skóry. Jednym z zabiegów, który jest bardzo popularny i lubiany przez Polki jest mezoterapia igłowa Szczecin. Większość z nas ceni ten zabieg przede wszystkim za dość szybko widoczne efekty. Oczywiście od razu po zabiegu nasza twarz będzie musiała się zregenerować i nie będzie wygląda zbyt korzystnie. Takie zabiegi najlepiej jest wykonywać  w piątek, abyśmy nie musiały przez kolejne dwa dni wychodzić z domu. Gdy nasza twarz pięknie się już zagoi, efekty zabiegu mogą nas naprawdę zaskoczyć. Nasza twarz może nagle wyglądać nawet o pięć lat młodziej. Mezoterapia igłowa pomoże nam od wewnątrz dogłębnie odżywić naszą twarz, przez co nabierze zupełnie innego kolorytu. Oczywiście jest to ten rodzaj zabiegów, które warto wykonywać dość systematycznie dla podtrzymania idealnych efektów. Ich częstotliwość będzie zależała od naturalnych predyspozycji naszej cery oraz naszego stylu życia. 

Leczenie niepłodności Warszawa to przede wszystkim zachowanie spokoju

Ludzka psychika ma wielką moc. Co za tym idzie, to właśnie o nią należy dbać w równym stopniu, co o ciało. Niestety wiele osób nie docenia znaczenia zachowania spokoju i systematycznego odreagowywania stresu. Tymczasem to obowiązek każdego, kto rozpoczyna chociażby leczenie niepłodności Warszawa. Otóż proces ten bywa często bardzo wymagający psychicznie. Może wyczerpywać oraz zniechęcać. W takiej trudnej sytuacji dobrze jest jednak zachować optymistyczne podejście. Zadbać o zdrową dietę, ponieważ to właśnie ona odpowiada w ogromnym stopniu za ludzkie samopoczucie. Wpływa na ochotę na seks, a co za tym idzie zwiększa też szansę na poczęcie nowego człowieka. Poza nią nastrój poprawia również umiarkowana, ale regularnie uprawiana aktywność fizyczna. Pomaga ona utrzymać dobrą kondycję psychofizyczną, a także wpisuje się w profilaktykę nadwagi. Ta ostatnia zaliczana jest do jednych z czynników, niekorzystnie wpływających na ludzką płodność. Przede wszystkim w staraniach o dziecko liczy się jednak spokój i optymizm. 

internetowy sklep stomatologiczny

Całe szczęście próchnicę możemy całkowicie wyleczyć. Każdy internetowy sklep stomatologiczny zaopatrzy nas we wszystkie produkty, które są niezbędne do wyleczenia tego schorzenia zębów. Sposób leczenia zęba determinuje jego stan – im większe zniszczenie tkanek zęba, im silniejsza jest próchnica, tym głębsze i bardziej radykalne leczenie. Głównie polega ono na usunięciu chorej tkanki zęba i zastąpieniu jej wypełnieniem. Jeżeli proces próchniczy postępuje głębiej i dochodzi do stanu zapalnego miazgi zęba lub jej martwicy konieczne jest leczenie kanałowe lub czasami nawet usunięcie zęba. Stomatolodzy osobom dorosłym oferują estetyczne wypełnienia dopasowane do koloru zęba, a dla najmłodszych kolorowe plombki. Kolejną metodą leczenia jest remineralizacja (lakierowanie), w ten sposób leczy się jedynie próchnicę początkową. Jej cechą charakterystyczną jest niewielkie odwapnienie widoczne w postaci białych albo ciemniejszych plamek. Nie wymaga ono przykrego opracowania ubytku. Dentysta, po dokładnym oczyszczeniu tego miejsca, nakłada związek fluoru w postaci żelu lub lakieru.

 

DEFINICJA ŚMIERCI Z PUNKTU WIDZENIA MEDYCYNY

Już od najdawniejszych czasów człowiek próbował określić w kategoriach medycyny, co to jest śmierć, a myślom na ten temat towarzyszyła obawa, iż moż­na być pogrzebanym za życia czy poddanym sekcji, zanim nastąpi zgon. Współczesna technika i współ­czesne doświadczenie pod pewnymi względami ra­czej utrudniły, a nie ułatwiły sformułowanie do­kładnej definicji śmierci.Niektóre dawniejsze podręczniki medycyny sądo­wej nie uwzględniały definicji śmierci i celowo by­ły niejasne w tym względzie. Jeśli na przykład roz­patrzymy kryteria śmierci w Principles oj Foren- sic Medicine (Zasady medycyny sądowej) Smitha, napisanych w 1821 r., znajdziemy tam taki ustęp: „Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest życie, choć nie każdy może powiedzieć, że napraw­dę jasno rozumie, jakie czynniki stanowią o proce­sie życia; tym samym pojmujemy, czym jest śmierć. Jest to ustanie procesu, który jest nam szczegól­nie znany procesu życia.”

WIELE OPISÓW

Pułkownik Townsend przy­stał na doprowadzenie się do stanu chwilowego ustania czynności życiowych w obecności doktora Cheyne’a, innego lekarza i aptekarza. Jego oddech i bicie serca pozornie zanikły, po pół godzinie zaś, kiedy obecni uznali go za zmarłego, powoli wró­cił do siebie.Istnieje wiele opisów dokonania cesarskich cięć przez chirurgów na matkach, które mylnie uznano za zmarłe podczas porodu. Przed wprowadzeniem anestezji, środków antyseptycznych i nowoczesnej chirurgii taka operacja dokonana za życia pacjent­ki niezmiennie kończyła się śmiercią, lecz mocą prawa Numy Pompiliusza konieczne było dokona­nie cesarskiego cięcia na kobiecie, która zmarła, zanim nastąpił poród. Znamy liczne przykłady ta­kich przedwczesnych operacji. Paryski ginekolog i akuszer P. Peu po dokonaniu cesarskiego cięcia na żywej kobiecie, która uchodziła za zmarłą, przy­siągł, że nigdy nie podejmie się takiej operacji w przyszłości.

POMYŁKI W STWIERDZANIU ZGONÓW

Pomyłki w stwierdzeniu zgonów nie ogranicza­ły się jedynie do świadectw wydawanych przez niedoświadczonych lekarzy. Vesalius , który zapo­czątkował naukę nowożytnej anatomii, lekarz Ka­rola V i Filipa II hiszpańskiego, dokonał sekcji zwłok mężczyzny uważanego za zmarłego, u któ­rego w czasie otwierania klatki piersiowej do­strzeżono bicie serca oraz inne oznaki życia. Vesalius został oskarżony o zabójstwo i bezbożność i musiał stanąć przed trybunałem inkwizycji. Od wyroku śmierci uratowała go jedynie interwencja króla Hiszpanii.Nie ulega wątpliwości, że w czasie plag i epide­mii, które pustoszyły Europę w siedemnastym i osiemnastym wieku, wiele osób zostało przed­wcześnie pochowanych, ponieważ uważano za wskazane możliwie najszybsze grzebanie zarażo­nych zwłok.

LICZNE PRZYPADKI

Hadwen przytacza liczne wybrane z literatury angielskiej, amerykańskiej i kontynentu europej­skiego przypadki dramatycznego odzyskania przy­tomności na krótko przed zamierzonym pogrzebem oraz nie budzące wątpliwości straszne przykłady grzebania ludzi za życia.Wydaje się, że ludzie, którzy ocknęli się przed pogrzebem, byli w stanie jakby głębokiej śpiączki, podobnie jak pułkownik Townsend. Zdawali sobie oni w pełni sprawę z tego, co. się działo, lecz nie byli zdolni do żadnego ruchu. W niektórych przy­padkach stan ten trwał kilka dni, a ponieważ nie było żadnych oznak rozkładu — w dalszym ciągu stosowano środki przywracające do życia. Jeśli wy­stępował rzeczywiście przypadek śmierci, stosowa­nie środków przywracających do życia, jak na przykład utrzymywanie ciała w cieple czy sto­sowanie okładów z gorczycy, przyspieszało wystą­pienie oznak rozkładu.

W STANIE ŚPIĄCZKI

Wydaje się, że stany śpiącz­ki, podobnie jak modne w dziewiętnastym wieku wapory całKowicie znikły w dwudziestym wieku. Gdyby jednakże takie stany hipnotyczne były w na­szych czasach uznane za przypadki śmierci, szanse odzyskania przytomności byłyby dziś mniejsze, gdyż ciała zmarłych nie są zazwyczaj trzymane w domu, lecz zabiera się je do oziębianej kostnicy publicznej lub do kaplicy zakładu pogrzebowego, gdzie wszelkie stany typu hipnotycznego wkrótce mogłyby się stać nieodwracalne! Jeśli chodzi o przypadki grzebania za życia (a Hadwen przytacza liczne tego przykłady), okazu­je się, że wiele z ich ofiar można było uratować, gdyby nie przesądy, niedowierzanie i przepisy.